Missie & VisieMissie

“Omdat jij van waarde bent”

Ieder kind verdient het om in een gezin op te mogen groeien.
Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind van waarde is. Ongeacht de beperkingen of wat hij of zij heeft meegemaakt. Wij bieden kinderen die om welke reden dan ook niet meer kunnen opgroeien in hun eigen (biologische) familie en waar gebleken is dat een pleeggezin onvoldoende aansluit bij wat het kind nodig heeft een plek in ons gezinshuis. Een plek om te mogen zijn en te mogen ontwikkelen. Ieder op zijn of haar eigen tempo. In een omgeving waar vanuit een professionele opvoeding en ondersteuning,  duidelijkheid, rust en structuur zorgen voor een veilige omgeving. Maar bovenal een omgeving waar leren een proces is van vallen en opstaan.Visie

In ons gezinshuis bieden wij een plek aan kinderen waarbij “zo gewoon als mogelijk” centraal staat. Onder professionele begeleiding van gezinshuisouders krijgen de in huis geplaatste kinderen de mogelijkheid weer deel te nemen aan het leven, aan de maatschappij.
We steken bij elk kind in op het versterken en het vergroten van de eigen autonomie.
Juist bij kinderen met hechtingsproblematiek en trauma is het hebben van regie op het eigen leven binnen veilige kaders heel belangrijk. Het hebben van opties biedt kansen voor de toekomst. Wij geven als gezinshuisouders hierbij het vertrouwen aan het kind dat het op pad mag gaan, zich mag ontwikkelen en welkom blijft als het ingewikkeld wordt.

Wanneer kinderen in ons gezinshuis geplaatst worden hechten wij er waarde aan dat de ouders en het netwerk van het kind daar waar mogelijk betrokken zijn en blijven. We zijn van mening dat een kind zich pas echt goed kan ontwikkelen als ouders de plek van het kind in het gezinshuis ondersteunen.

Ieder kind volgt vanaf de geboorte zijn eigen levensweg. Een weg die niet alleen maar uit succeservaringen bestaat maar ook hobbels en bobbels kent. Er kunnen momenten zijn waarop het nodig is om even uit te rusten. Vanuit de rust weer op zoek te gaan naar hoe de toekomst er uit ziet. Dat er weer mogelijkheden en opties zijn. Wij willen als gezinshuisouders elk kind die mogelijkheden bieden vanuit ons gezinshuis. Voor ons voelt het gezinshuis enerzijds als een rustpunt en anderzijds als een viapunt. Een plek waar je voor kortere of langere tijd mag en kan zijn, mag wonen en je leven verder vorm mag geven met onze deskundige en professionele ondersteuning.