Welkom op de website van Gezinshuis t Viapunt.

Sinds 2009 zorgen wij voor kinderen en jongeren die om verschillende redenen , al dan niet tijdelijk, niet meer thuis kunnen opgroeien.

In ons gezinshuis staan wij 24/7 klaar voor de kinderen en jongeren.

Met elkaar zorgen we voor een zo normaal mogelijke huiselijke setting waarin ieder mag zijn wie hij of zij is, en waar ieder zich op zijn of haar niveau kan ontwikkelen.

Onze missie: omdat jij van waarde bent!