DoelgroepIn ons gezinshuis bieden we 24 uur per dag professionele zorg en begeleiding aan kinderen en jongeren met een WLZ of Jeugdwet indicatie met een laag (sociaal emotioneel) IQ.
We richten ons op kinderen en jongeren met hechtingsproblematiek, trauma en gedragsstoornissen. De leeftijd bij plaatsing ligt tussen de 5 en de 12 jaar.

Het is van belang dat kinderen bij plaatsing in ons gezinshuis de mogelijkheden hebben of kunnen ontwikkelen om in een vaste gezinsstructuur te kunnen verblijven. We zijn een gezinshuis in een eengezinswoning in een gewone wijk. Bepaalde zorg kunnen wij daardoor niet bieden zoals: verslavingsproblematiek, seksueel en fysiek grensoverschrijdend gedrag en ernstige psychiatrische problematiek. Matching geschiedt op basis van de situatie van de gezinshuissamenstelling van dat moment. Hierdoor vergroten we de slagingskans van de plaatsing. Bij de matching is een rol weggelegd voor de gedragswetenschapper die verbonden is aan ons gezinshuis.