Contact/aanmeldenIn ons gezinshuis is plek voor 3 kinderen/ jongeren. Momenteel hebben wij geen open plek.
Aanmelding en screening verloopt via het Driestroomloket.

Wanneer u een aanmelding wilt doen of meer informatie wilt met betrekking tot ons gezinshuis dan kunt u contact opnemen met de gezinshuisouders;

Saskia Vogelaar en Susan Prinsen
06-181 65 847
info@t-viapunt.nl


U kunt ook rechtstreeks een aanmelding doen via het Driestroomloket;

0481 37 55 55
driestroomincontact@driestroom.nl